Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ

Bài hát : Thằng cuội
Sáng tác : Lê Thương
Biểu diễn : Trung tâm văn hóa quận Ba Đình, Hà Nội.

Bài hát : Cuội
Sáng tác : Hồ Trọng Tuấn
Biểu diễn : Trung tâm văn hóa quận Ba Đình, Hà Nội.
Thu âm & Làm Nhạc Beat
LH: 0972449514

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiếu Nhi: https://keshadaily.com/category/nhac-thieu-nhi

2 thoughts on “Thằng Cuội Beat Ca nhạc thiếu nhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *