22 thoughts on “Test camera hành trình (H9R Action Cam)- gặp CSGT

  1. M có test camera hành trình này trên đoạn đường Đà Lạt ! Các bạn qua xem video để biết chỉnh xác thông tin nhé.

  2. E chào A rất vui khi biết TG mình có MTVlog … e ở sát bên trạm BOT nà. Đk kênh ủng hộ ngây…

  3. Riêng công an mìên tây nhu(cân tho,kiên giang ,cà mau )là không bao gìo an tìên,còn o noi khác không bíêt…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *