8 thoughts on “Tật xấu vãi hay xảy ra khi ăn của HOA HẬU … khà khà .

  1. Nên thay ảnh bìa cô gái ngắm hoàng hôn cửa biển vì tiếng sóng chóp chép khi đó và ở chỗ đó, dù làm người ta ngất ngây, nhưng không phù hợp ở kênh của PP 🙂

  2. Chú mang trái cóc vàng mà tưởng xoài chứ , tớ đàn ông mà còn nhểu dãi nè . Vừa phải thôi cho thiên hạ nhờ ….🙈🙈🙈

  3. Oh…PP tuyệt cực tuyệt.. và trên cả cực tuyệt…a cực thích cậu.. và yêu cậu… khà khà khà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *