Chân ngày nào cũng đi cũng chạy mà chả thấy to lên tí nào, haha. Thực ra là vì từ lúc biết đi nó đã quá quen làm mấy chuyện như vậy rồi nên muốn nó phát triển hơn thì phải tìm cách tạo thêm áp lực cho nó. Chỉ cần dùng trọng lượng cơ thể cũng có thể tập chân các bạn tin không? Bấm xem hết video để tìm câu trả lời nhá!

Các bài tập sử dụng trong video tuần này:

1. Piston Squat (X10)
2. Squat (X15)
3. Switching Lunges (45S)
4. Lateral Squat (X10)
5. Sissy Squat (X10)
6. Single Leg – Hip Thrust (X10)
7. Box Step Up (X12)
8. Calf Raise (X15)

———-

Follow Us:
► Facebook: (Shin Phamm)
► Instagram: (@shinphamm)
► Camera & Video: , các bài tập cơ chân tại nhà.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Giáo Dục: https://keshadaily.com/category/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *