32 thoughts on “Tập Bụng Sáu Múi Tại Nhà Chỉ 5 Phút Mỗi Ngày – Tập Gym LÀ Phải Đẹp

  1. Tập mình bài này chỉ làm cơ bụng dày hơn thôi chứ chưa chắc đã lộ ra đc. Muốn lộ thì pải giảm mỡ. Muốn giảm mỡ cần thập cadio hay tập gym…chứ tập mấy phút này k bh giảm mỡ đến mức lộ múi đc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *