11 thoughts on “Tập 2: Thắng- Đề- Líp* Cẩm nang Kĩ thuật ban

  1. cảm ơn anh vì những thằng học sinh như em chưa biết tăng phanh xe đạp kiểu gì :)) nhờ anh bg em mới học đc cái mẹo nhỏ này…!

  2. Xe mình cũng hiệu TrinX, từ líp 1 mình về líp 2 thì nó nhảy xuống líp 3, khi lên líp 1 cũng bị tình trạng như vậy, khi mình về líp 8 nhỏ nhất thì tay đề vẫn còn ấn được 1 lần nữa. Vậy xin admin hướng dẫn mình cách xữ lý với. Mình mới mua được gần nữa tháng nay.

  3. xe đạp mà cái đề  em chỉnh đề xoay đề số cái sên cứ tự nhiên em xoay số 1 và 2 dĩa rồi sau đó em xoay số 2 sên dĩa số dính vô xoay đề dĩa số 1 luôn mà em chỉnh hoài không được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *