2 thoughts on “Tân Cổ Đôi Chiếu Long Cang – Nhơn Hậu | Ca Cổ Xưa Và Nay

  1. Oi Chị Nhơn Hậu hát giọg cổ tiếg hát của chị thật ngọt ngào quá .chị củg là người miền tây hả chị nhìh cái nó lá và xuồng bơi áo bà ba đẹp lắm cái nhìh của em thì chị đẹp lắm nào chị củg đág y .lắm vĩnh long xuân văn chia sẻ gửi hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *