47 thoughts on “SuperDream LDD – Hướng dẫn chế led báo số điện tử cho xe máy.

  1. trùng đam mê dream. nhìn là biết :D. em thì k chơi nhiều như bác. nhà thì nhiều xe nhưng cũng tậu 1 con. hay dùng để đi lượn phố. chứ ô tô vs sh lại k thích đi bằng 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *