8 thoughts on “Sóng Gió, Từng Yêu, Bạc Phận… – LK Nhạc Trẻ Remix Cực Hay

  1. https://www.youtube.com/watch?v=Yf7PlTyffcU
    Tránh Duyên, Bán Duyên Remix …. EDM
    Mọi người theo dõi và ủng hộ mình nhé <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *