One thought on “Sài Gòn Đông Á – công ty xây dựng uy tín (www.saigondonga.com)

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÀI GÒN ĐÔNG Á (SEACONS) : CHUYÊN NHẬN THI CÔNG CỐP PHA, CỐT THÉP, PHẦN KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP, NHÀ XƯỞNG, XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ CÔNG TRÌNH. LHE: 090 565 7979. www.saigondonga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *