Rủi ro hóa đơn, Tra cứu hóa đơn, Kiểm tra hóa đơn, bất hợp pháp, hóa đơn điện tử, quản trị rủi ro, phân tích báo cáo tài chính, thông tin doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường…

HOTLINE: 1900 6152
———————————————————————————————————————-
STT | TÊN GÓI CƯỚC | GÓI CHỮ KÝ SỐ TÍCH HỢP | ĐƠN GIÁ | SỐ LƯỢNG | THÀNH TIỀN
———————————————————————————————————————-
1 | KT2.500 | Tối đa 2.500 Hóa đơn | 2000 VNĐ/Hóa đơn | 2500 Hóa đơn | 5,000,000 VNĐ
———————————————————————————————————————-
2 | KT5.000 | Tối đa 5.000 Hóa đơn | 1800 VNĐ/Hóa đơn | 5000 Hóa đơn | 9,000,000 VNĐ
———————————————————————————————————————-
3 | KT1:0 | Không giới hạn Kiểm tra hóa đơn | 2,500,000 VNĐ/tháng | 06 tháng | 15,000,000 VNĐ
———————————————————————————————————————-
4 | BC1:0 | Không giới hạn Tra cứu giao dịch QTRR | 2,500,000 VNĐ/tháng | 06 tháng | 15,000,000 VNĐ
———————————————————————————————————————-, tra cứu báo cáo tài chính doanh nghiệp.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://keshadaily.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

14 thoughts on “Rủi ro hóa đơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *