17 thoughts on “Robot Quét Rác Bảo Vệ Môi Trường,Vì Một Đường Phố Việt Nam Không Có Rác.

  1. ban nen vao may cong ty dich vu ve sinh.bán máy móc bên thiết bị làm sạch để tìm hiểu.rùi cải tiến xe quét rác cho hiệu qua.xe bạn cần làm thiêm bàn bàn qét và ban hút thì qét rác hieu quả hon đó.ban nên cố gắng hon.nghành nay đang có tương lai đó.bạn sẽ kiếm được nhiều tiền từ xe quét rác nay dó

  2. nhà sáng chế ra robot này nên tìm đường chạy sang singgapo hay là mỹ
    chắc chắn sẽ có 1 tương lai tươi sáng

    nếu ở VN thì mãi mãi và mun đời bạn cũng chỉ là 1 thằng công nhân quèn

  3. Được đấy. Cải tiến cái chổi quét như thêm mấy cạnh nữa cho nó tiếp xúc nhiều hơn thì tốt.

  4. chổi này vẫn chưa thật chạm đất, chỉ quét đc rác lớn. 😀
    Dù sao thế là vĩ đại rồi 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *