2 thoughts on “Review phim rạp: Nữ hoàng băng giá 2 và Ngốc ơi tuổi 17

  1. 23 tỷ thiệt không vậy trời? tự hỏi người đầu tư sau khi xem phim xong có thấy mình quăng tiền xuống biển không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *