10 thoughts on “Review loa bluetooth T2020

  1. Có kn Bluetooth nhé, tháo thẻ nhớ SD ra, và tắt rồi mở loa lên lại, dò kb Bluetooth sẽ có nhê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *