Trong xuất nhập khẩu thường xảy ra tranh chấp nhất trong khâu thanh toán và giai hàng. Vậy nên doanh nghiệp cần lựa chọn phương thức thanh toán cho phù hợp để tránh các rủi ro về sau. Nghiệp vụ thanh toán quốc tế có nhiều loại như chuyển tiền, tín dụng chứng từ, nhờ thu, ghi sổ, giao chứng từ nhận tiền. Tuy nhiên, hình thức thanh toán bằng L/C (tín dụng chứng từ) vẫn được sử dụng nhiều nhất vì đảm bảo được tín an toàn thanh toán cho cả hai bên.

Nguồn: https://keshadaily.com/

Xem thêm bài viết: https://keshadaily.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *