6 thoughts on “Quy hoạch Hà Nội năm 2030 tầm nhìn năm 2050

  1. Không có mặt bằng trung cho 64 tỉnh thành phát triển thì thành phố lớn lại là những khu ổ chuột cho người nghèo và khó khăn và sang trọng cho người giàu có đúng không ạ

  2. Trong xa bàn mình thấy nhiều tòa nhà đã xây dựng ngoài đời rồi sao ko thấy, chả nhẽ đập đi? Hay do quy hoạch đang sai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *