2 thoughts on “Quất thế, quất bonsai

  1. Trả lời mới về "Để có động lực cho các video tiếp theo, đừng quên ủng hộ SUBSCRIBE kênh để đón xem video mới nhé! Cảm ơn anh em rất nhiều 😍"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *