22 thoughts on “[Quản Trị Mạng và Bảo Mật]-Bài 2. Cấu hình hệ thống mạng, quản trị nhiều Switch trong một tòa nhà

  1. thầy có cái lap, làm bài ở đăng sau lưng thầy không, e thấy có thêm thiết bị core, e muốn học hỏi thêm

  2. ad ơi em làm một bài cấu hình bằng telnet xong mà không hiểu sao 2 router lại không thông nhau ạ. ad có thể xem giúp em được không ạ

  3. Thầy ơi câu lệnh #ip nat inside source static tcp 100.0.0.50 80 200.0.0.100 80
    câu lệnh này địa chỉ bên trong mạng là 100.0.0.50(địa chỉ của sever) và cổng bên ngoài là 200.0.0.100( địa chỉ của cổng s0/0/0) nhưng sao em k thể ra web từ maý pc4 bên ngoài vào sever 100.0.0.50 như thầy đc.em ping từ serve về máy pc 4(pc đầu ngoài) thì ping được nhưng khi ping từ pc đến sever(sever mang ip 100.0.0.50) lại k đc thầy ạ.tất cả đều hoàn hảo nhưng mỗi con sever nối với con switch tổng lại bị phêu thầy ạ.Xem đi xem lại làm đi làm lại vẫn phêu.thầy chỉ em cái địa chỉ bên trong và bên ngoài của câu lệnh đó đc k ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *