22 thoughts on “Quản lý tài chính, kế toán, thuế | Những sai lầm cần tránh và giải pháp khắc phục

  1. Em đã xem gần hết những bài giảng trên Youtube của Thầy, em đã thật sự thích Kế toán. Em cảm ơn Thầy rất nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *