4 thoughts on “Quá trình tạo luống. Gieo hạt cây củ đậu mùa vụ mới đạt hiệu quả cao.

  1. Xin hỏi là, thay vì dùng hạt để trồng, chúng ta có thể dùng dây của củ đậu để trồng được không ? Xin cám ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *