7 thoughts on “Quá trình chăm sóc cây củ đậu lần 2

  1. Xin hỏi là, thay vì dùng hạt để trồng, chúng ta có thể dùng dây của củ đậu để trồng được không ? Xin cám ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *