2 thoughts on “QSĐ] Em Đã Quên Một Dòng Sông – nhạc không lời ( hòa tấu đàn tranh Việt Nam )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *