7 thoughts on “PV Power (POW) – CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ CƠ HỘI CHO NĐT

  1. Lủng củng khó nghe quá, làm sao cho trôi chảy hấp dẫn em. Ko đủ kiên nhẫn theo dõi video, mặc dù mình đang nắm giữ nó và đang bị Lỗ nặng.

  2. van de cua pow la vay no qua nhieu de dau tu xay dung nha may,lai vay qua lon khien bien loi nhuan sau thue suy giam anh huong den gia cp,chua ke xay dung nha may xong mat khoang 10 nam de khau hao an mon het chi phi loi nhuan nen khong hap dan.Quy ngoai DC nhan thay dieu nay nen ban ra lien tuc tu dau nam den nay.

  3. Những nhận định đánh giá và quan điểm đầu tư đều mang tính chủ quan của cá nhân e nên rất mong mọi người cùng nhìn nhận đánh giá khách quan tìm hiểu rõ công ty để có quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả nhất!Chúc anh chị đầu tư hiệu quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *