18 thoughts on “Phượt xuyên việt bắt gặp bãi biển ở quảng bình đẹp quá | du lịch quảng bình 2017

  1. Woa, mấy mỏm đá ở biển này phủ rêu xanh đẹp quá ha chú, mấy biển khác đá đâu có xanh. Bác đó bắt được nhiều cá ghê 👏👏👏

  2. Bãi biển đpẹ quá nhưng chắc chưa được khai thác, chúc bạn có chuyến khám phá vui vẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *