One thought on “Phương Mai – Một Đàn Chim Nhỏ – Nhạc Thiếu Nhi Thu Âm Trước 1975

  1. Nhớ hồi đó có nhóm tam ca Phương Mai, Phương Anh, Phương Dung. Có quý vị nào biết ba cô này giờ ở đâu không. Ba cô cùng thế hệ Phương Hồng Quế, Phương Hồng Ngọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *