28 thoughts on “PHÊ PHIM nghe nhạc VINAHOUSE!!!

 1. thực sự em cũng khá tự tin về khoảng kiến thức về us-uk của mình cho đến khi em biết đến phê team và xem phê vlog…

 2. Ngày khai mạc world cup là 14/06/2018
  14 + 6 + 18 = 38
  thế kỉ 21
  38*21=798
  798+2018=2816
  vậy VN tham dự world cup vào năm 2816

 3. Lúc mới đầu theo dõi Phê phim, chỉ nghe giọng a Giang tưởng tượng đây là soái ca kiểu nghiêm túc, lạnh lùng lắm cơ 😂 Giờ xem ms thấy a Giang nhắng nhít, đáng yêu v~ ấy 💙

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *