4 thoughts on “Phận buồn con gái – Bolero Nhạc vàng Không quảng cáo mới cứng – LK Trữ tình giọng ca để đời

  1. Thực ra con gái k cần một người đàn ông đẹp trai hay nhiều tiền, chỉ cần họ có Tài là được mà nhất là Tài sản!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *