10 thoughts on “Ông Nguyễn Văn Huệ giỏi nghề trồng sắn.mp4

  1. đây là loại sắn gì đấy ạ? ở VL thì là củ sắn nhưng ở miền Bắc thì gọi củ này là củ gì ạ? 🙁 Có phải củ đậu k ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *