17 thoughts on “Ốc Xào Sả Ớt – Cách làm ruột ốc xào sả ớt hấp dẫn bắt cơm vô cùng

  1. Tranh thủ chạy vào đâu tiên xem bạn chỉ cách làm đây nè hihi.😋😋😋.. người đầu tiên có được cho ăn không bạn? 😊😊😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *