6 thoughts on “Ốc gạo.mô hình nuôi mới,lạ ,tạo thêm thu nhập.

  1. 10k đéo có tiền mua nói làm sao cho thật tí đi mới vô xem thấy cũng hay tới khi nói 60k là thấy xàm rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *