2 thoughts on “NV_THUE: HD PHÂN BỔ THUẾ GTGT DÙNG CHUNG HÀNG CHỊU THUẾ VÀ KHÔNG CHỊU THUẾ | học kế toán thực tế tại nhà

  1. Thầy ơi cho e hỏi công ty em vừa buôn bán cây vừa có công trình chịu thuế và công trình không chịu thuế thì ở chỉ tiêu 32a em điền tổng doanh thu bán cây. Em thực hiện phân bổ như sau: VAT được khấu trừ= 27/34*24 có đúng k thầy? (Vì trong chỉ tiêu 27=32+32a… nên em thắc mắc) rất mong thầy giải đáp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *