16 thoughts on “Nuôi vịt xiêm lớn nhanh

  1. Tiệm ấp nở vịt xiêm giống Ngọc Mai, chuyên cung cấp vịt xiêm giống lai pháp, ace có nhu cầu mua nuôi xin liên hệ sđt 0933205077

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *