13 thoughts on “Nuôi ghép thành công tôm sú và cá nâu

  1. Có ai chắc chắn rằng cá nâu không ăn thức ăn, khi không còn thực vật đáy thì tất nhiên nó phải tranh nhau thức ăn với các loại nuôi chung như tôm, hoặc nó thấy mùi thức ăn hấp dẫn cũng có thể thử xem sao, khi nó cảm thấy hấp dẫn thì ok tao chả thèm rong rêu nữa,ô là la la !!! nông dân hãy đợi đấy !

  2. 1000 con tôm giốg/kí,600kí là 600000 con,tỉ lệ sốg 72% thì còn 420000 còn,trọg lượng la 30 con 1kí,420000:30=14000kí thương phẩm*180000= 2,5tỷ+20tr
    Số liệu nhảm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *