12 thoughts on “Nuôi cá lóc chia sẽ cho cá Lóc ăn mạnh

  1. A ơi mình cho ăn cá tạp vậy thì
    Mình cho ăn đến khi xuất bán luôn ah
    Hay lớn cho ăn cám ah e cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *