20 thoughts on “Nuôi cá Koi thu lợi lớn, làm giàu từ nuôi cá "phong thủy"

  1. mjk nuôi guppy từ dòng cùi đến dòng sịn chỉ chết đúng 4 con còn lại thì nó đẻ như heo mà chẳng đầu ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *