26 thoughts on “Nuôi Cá Chạch Lấu Trên Ao Đất Lót Bạt, 5 Tháng Vừa Yêu!

  1. Bơm nước gì vô vậy bạn nước có cần xử l ý tuyệt trúng không vậy bạn xin cảm ơn bạn nhiều

  2. Sao e thấy ao bẩn quá mà anh chủ ko chùi rửa hay vệ sinh hả anh Hậu ?!!! Hay là việc đó ko quan trọng vậy anh ?!!!

  3. Anh cho em hỏi đia chỉ chỗ nuôi được k để em tới tham khảo va học hỏi được k anh

  4. Nuôi cá trạch cám ơn bạn hiền đã chia sẻ like cho bạn hiền nhé.mời bạn qua nhà mình chơi nhé.đã kết nối nhà bạn

  5. 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♂️🤝🤝🤝🤝👌👌👈🏻👈🏻👈🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *