28 thoughts on “Nonstop Vinahouse 2019 – Việt Nam Vô Địch – NONSTOP DJ VIET NAM #470 Đặc Biệt

  1. bass này căng sml 😎😎😎😎 bài này vào bar ✈️✈️✈️ thì khỏi về luôn 👍❤️ bê quá 🤗🤗😎😎😎😎😎😎😎

  2. Ý kiến riêng của em là k nên cho intro có tiếng và thay bằng ghép vào nhạc luôn ạ (đây là ý kiến riêng nên ai gạch đá e nhận ok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *