Nhựt Upa – Hài miệt vườn: vợ thằng Sang kể khổ trong tiểu phẩm “Em về miệt thứ”
Tiết mục hài kịch của em Upa Nhựt góp vui trong đêm nhạc Sài Gòn, nẻo đường kỷ niệm của Khắc Trung. Xin mời quý vị thường thức trên tinh thần giải trí vui vẻ.
#haimietvuon #nhutupahaimietvuon #vợ_thằng_Sang
©2019 published by Khac Trung
FOLLOW KHAC TRUNG
Youtube:
Facebook:
Email: [email protected]

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://keshadaily.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *