10 thoughts on “Những bản nhạc buồn hay nhất của T-ara [티아라] Love songs

  1. Thiếu bài "day and night" hay gì ồi. Nhạc buồn của T-ara mà không có bài đó là 1 thiếu sót lớn đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *