24 thoughts on “Nhảy dân vũ Pokemon Go (Khoa CNTT & TT Đại Học Cần Thơ)

  1. thick nhất chị đi giày màu hồng 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  2. Trường em tập bài Pikachu Pokemon Go và bài rửa tay bằng xà phòng để thi 20 tháng 11 đấy chị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *