4 thoughts on “Nhạc Trẻ 2019 – Những Ca Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất 2019 | LK Nhạc Trẻ Tâm Trạng Hay Nhất | Phần 10

  1. Có một người từng quen tôi đã nghe bài này Tôi rất nhớ người đó nhưng tôi không thể nào gặp người ấy tôi rất buồn nhưng bây giờ tôi không biết làm sao bây giờ tôi rất buồn hay nếu năm xưa tôi giận người ta là đừng quên tôi bây giờ người đó đã đi lên Vĩnh Long

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *