Âm nhạc trong video này
Tìm hiểu thêm
Bài hát
CON HEO DAT
Nghệ sĩ
PN PRODUCTION
Album
Nhac Thieu Nhi 2018
Người cấp phép cho YouTube:
[Merlin] Lang Van Inc, BẢN QUYỀN SỐ Vietnam (thay mặt cho Dong Giao Production)
Bài hát
Truong Chung Chau La Truong Mam Non
Nghệ sĩ
PN PRODUCTION
Album
Nhac Thieu Nhi 2018
Người cấp phép cho YouTube:
BẢN QUYỀN SỐ Vietnam (thay mặt cho Dong Giao Production)
Bài hát
CHAU LEN BA
Nghệ sĩ
PN PRODUCTION
Album
Nhac Thieu Nhi 2018
Người cấp phép cho YouTube:
BẢN QUYỀN SỐ Vietnam (thay mặt cho Dong Giao Production)
Bài hát
Chau Yeu Ba
Nghệ sĩ
PN PRODUCTION
Album
Nhac Thieu Nhi 2018
Người cấp phép cho YouTube:
BẢN QUYỀN SỐ Vietnam (thay mặt cho Dong Giao Production)
Bài hát
Me Va Co
Nghệ sĩ
PN PRODUCTION
Album
Nhac Thieu Nhi 2018
Người cấp phép cho YouTube:
BẢN QUYỀN SỐ Vietnam (thay mặt cho Dong Giao Production)
Bài hát
Doi Ken Ti Hon Dj
Nghệ sĩ
PN PRODUCTION
Album
Nhac Thieu Nhi 2018
Người cấp phép cho YouTube:
BẢN QUYỀN SỐ Vietnam (thay mặt cho Dong Giao Production)
Bài hát
Hai Con Than Lan Con
Nghệ sĩ
PN PRODUCTION
Album
Nhac Thieu Nhi 2018
Người cấp phép cho YouTube:
BẢN QUYỀN SỐ Vietnam (thay mặt cho Dong Giao Production)
Bài hát
Chu Ech Con
Nghệ sĩ
PN PRODUCTION
Album
Nhac Thieu Nhi 2018
Người cấp phép cho YouTube:
BẢN QUYỀN SỐ Vietnam (thay mặt cho Dong Giao Production)
Bài hát
Qua Bong Tron Tron
Nghệ sĩ
PN PRODUCTION
Album
Nhac Thieu Nhi 2018
Người cấp phép cho YouTube:
BẢN QUYỀN SỐ Vietnam (thay mặt cho Dong Giao Production)

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiếu Nhi: https://keshadaily.com/category/nhac-thieu-nhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *