Nhạc Thiếu nhi Múa lân (Nội dung Lân lên Mai hoa thung trên mặt nước là điểm nhấn tại giải lần này. Tuy nhiên, do thời tiết cả ngày 01/9 mưa nên nội dung thi Lân lên Mai hoa thung chuyển vào thi trong nhà sáng chiều ngày 02/9 và tranh thủ những lúc trời không mưa, biểu diễn Lân lên Mai hoa thung trên mặt nước để phục vụ du khách.)

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiếu Nhi: https://keshadaily.com/category/nhac-thieu-nhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *