6 thoughts on “Nhạc Thiếu Nhi Đoàn Tàu Nhỏ Xíu ♫ Nhạc Vui Nhộn Cho Bé Yêu

 1. Xịch, xịch, xịch

  Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau

  Người đi đầu là chú lái tàu

  Còn phía sau cháu nối đuôi nhau

  Thành hàng dài cháu bước một hai, một hai.

  Xịch, xịch, xịch

  Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau

  Người đi đầu là chú lái tàu

  Còn phía sau cháu nối đuôi nhau

  Thành hàng dài cháu bước một hai, một hai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *