6 thoughts on “Nhạc ru con không lời hay nhất

  1. Dm tui bây sam lồn. Hát ru con ních chu đâu phải hát cho ông nội tui bây nghe đâu mà nhắc kg co lời. Tui bây riết xam lồn điên đụ Hết rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *