19 thoughts on “Nhạc Hải Ngoại Sôi Động 2019 | LK Chiều Sân Ga Remix | Nghe 1000 Lần Vẫn Hay

  1. Xin phép nói câu này nha
    Trước phật mà các vị chơi remix thì…. Ngon
    Báng bổ rồi có lúc phật vặn cổ
    Nhìn là theo đạo chúa mà lại chơi trên sân phật
    HỎNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *