29 thoughts on “Nhạc DJ Cực Mạnh-2011.flv

  1. bạn ơi clip này bạn làm rất đẹp. mình nghĩ nó sẽ chuyên nghiệp hơn nếu bạn để thời gian chuyển động của hiệu ứng dài thêm chút nữa bạn nên để thời gian từ 6-8 giây là đẹp nhất. Các ảnh nên phóng to hơn chút nữa, các slide có nhiều ảnh thì nên cho nhiều ảnh chuyển động trong slide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *