Đây là album [Một ông hai bà] do ca sĩ Ái Vân,Ái Thanh và đặc biệt có sự góp mặt của danh hài CHÍ TÀI cùng thể hiện được trung tâm Thúy Nga độc quyền sản xuất phát hành
1. Đèn cù 05.12 ÁI VÂN
2. Một ông hai bà 03.27 ÁI VÂN,ÁI THANH,CHÍ TÀI
[Trống cơm]
3. Nhớ đêm giã bạn 03.50 ÁI VÂN
4. Đi cày 03.57 ÁI THANH,CHÍ TÀI
5. Cô thắm về làng 04.13 CHÍ TÀI
6. Bà Rằng, Bà Rí 04.53 ÁI VÂN,ÁI THANH
7. Lý đất giồng 04.41 ÁI VÂN,CHÍ TÀI
8. Chuyến đò quê hương 04.18 ÁI VÂN
9. Trăng về thôn dã 03.55 CHÍ TÀI,ÁI THANH
10. Lý quạ kêu 03.44 ÁI THANH

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Du Lịch: https://keshadaily.com/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *