Nhạc Chế Trong Tù – Ai trong hoàn cảnh nghe mới thấu
➨Theo dõi Lã Phong Lâm:
➨ĐĂNG KÝ KÊNH LÃ PHONG LÂM NHẬN NGAY NHIỀU VIDEO MỚI NHÉ!

Mọi sản phầm trên kênh đều được độc quyền của Lã Phong Lâm, đề nghị cá nhân, tố chức không reup. Xin cảm ơn!
……………………………………………………….

► Copyright © BHMedia Corp

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Chế: https://keshadaily.com/category/nhac-che

17 thoughts on “Nhạc Chế Trong Tù – Ai trong hoàn cảnh nghe mới thấu

  1. hẳn là ai từng đi trại cũng thuộc 1 vài bài tù của a lâm….
    hồi còn trong trại, ở trong buồng có nguyên 1 quyển sổ ghi toàn bài nhạc chế trong tù chuyền lại từ thế hệ tù này đến thế hệ khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *