One thought on “[Nhạc Chế] – TẤM CÁM CHUYỆN HẬU HOÀNG KỂ PHẦN 3 | PARODY |

  1. ê tròn ,tao là phúc bên I2 đây ,nhìn mày tao lại liên tưởng mấy cái bà bên india bán hàng rong đi nhảy valak cùng anh bánh khảo bên mỹ đúng ko nếu thế thì khi nào đi học bán cho tao cân bánh tráng về VN tao chia cho anh phú lê và cậu XO nhé ,nghe nói được nhiều vàng lắm
    mày yên tâm, tao đã xem hết sạch TikTok và YouTube của mày rồi
    con em của tao share thông tin về mày nên tao mới biết
    con em tao quen con Model Khánh An đấy
    nó cx học Olympia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *